คำสั่งเรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๔       “สาส์น รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์“       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ       ศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)       คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1059/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา       ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564       คณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ประกาศกำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทย และระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในราชกิจจานุเบกษา       คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 1031/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะด้านดิจิทัล     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER