Home| Gallery/Activity|
  ค้นหาข่าว :
 
  ควส. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  12-10-2564
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลใจ โคตรแสง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน และ บริเวณอาคาร 10 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมือง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ควส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2565 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 1 Portfolio  
  ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2564 17-18 สิงหาคม 2564 
  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม: โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
     ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ที่ ๒/๒๕๖๔
     

     ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564
     

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบคัดเลือก สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

     ควส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ควส. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 โทรศัพท์ : 043-602058 โทรสาร : 043-602058

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์